Ugrás a tartalomra

Magyar Kórházszövetség Őszi Szakmai Napok - 2019 - Részvételi feltételek cégek számára

INFORMÁCIÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK CÉGEK RÉSZÉRE

A Magyar Kórházszövetség Őszi Szakmai Napok – 2019 című konferenciára

Jelentkezés

A céges megjelenések leadási határideje: 2019. október 11.
 A céges megjelenések leadásának módja a „Jelentkezési lap cégek részére” című nyomtatvány kitöltése és az mksz@invitel.hu email címre történő visszaküldése. A jelentkezési lap visszaküldése megrendelésnek minősül, fizetési kötelezettséget von maga után!
A www.mkszkongresszus.hu weblapunk fejlesztés alatt áll, amelyen megtalálható lesz a Magyar Kórházszövetség szervezésében zajló minden rendezvény: az éves kongresszusok, a tematikus őszi konferenciák és az egynapos, akut témákra fókuszáló workshop-ok. Az őszi konferenciára az online jelentkezési lehetőség előreláthatólag október elejétől lesz biztosított. A jelentkezési lap elküldése után beérkezés esetén a rendszer automatikus üzenetet küld, feldolgozás után pedig küldjük részletes visszaigazolásunkat. Az online jelentkezési lap megküldése szintén megrendelésnek minősül! Kérjük, a jelentkezési lapon maximális figyelemmel legyen a kontaktszemély nevének és elérhetőségi adatainak kitöltésére, hogy probléma esetén el tudjuk érni.

Módosítás/lemondás


A megrendelés módosítására, lemondására kizárólag írásban, 2019. október 16-ig van lehetőség, az mksz@invitel.hu email címre írt levélben! Ezt követően lemondást már nem tudunk elfogadni, módosítást pedig csak egyeztetés után, a szabad kapacitások függvényében és 20% felár ellenében tudunk teljesíteni!
Ha a megrendelő a részvételét írásban 2019. október 16. előtt mondja le (lemondás időpontjának az e-mail, vagy postai feladás napja tekintendő), a befizetett díjak 80 %-át visszakapja. 2019. október 16. után feladott lemondás esetén a befizetett díjakat nem áll módunkban visszafizetni. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás teljesítése a szervezők kizárólagos hibájából hiúsul meg, úgy a befizetett összeg 2019. december 31-ig 100%-ban visszafizetésre kerül. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kongresszus kezdő időpontjáig ki nem egyenlített számlák esetében a cég részvételét nem engedélyezzük. Esetleges reklamációját a kiállító köteles időben írásban megtenni, hogy a szervezőnek és a kivitelezőnek legyen lehetősége a probléma elhárítására

Céges megjelenések

 1. Támogatói csomagok

Azon partnereink számára, akik rendezvényeinken kiemelt megjelenést szeretnének, támogatói csomagokat állítottunk össze. Ebben olyan tételek (regisztrációs kártya, konferencia táska/mappa, hosszabb időtartamú cégelőadás) is szerepelnek, amelyek kizárólag ezekben a csomagokban érhetők el. A megjelenési tételek csoportosításával pedig arra törekedtünk, hogy a csomagokat választó cég részére valóban egyedi és hangsúlyos megjelenést biztosítsunk.

A fő- és kiemelt támogató csomag bárki számára elérhető, aki a feltételeket teljesíti! A csomagokban szereplő tételek cseréje, módosítása azonos árkategóriájú megjelenésre, személyes egyeztetés során tehető meg. A csomagok szponzorációs összegét a Magyar Kórházszövetség a rendezvény szervezési, lebonyolítási költségeire fordítja.

 1. Kiállítás

A kiállításon való részvétel kétféle módon lehetséges: kiállítási terület vagy az MKSZ által szerződtetett kivitelező által készített stand bérlésével.
Kiállítási terület: ebben az esetben a megrendelő csak a területet bérli a megadott négyzetméterenkénti területi díj megfizetésével. A bérelt területen épülhet saját kivitelezésű stand, installáció, de elhelyezhető akár molinó, roll-up, vagy csak asztal, szék, egyéb saját bútor. Igény esetén a területet bérlő megrendelő számára a Magyar Kórházszövetség területenként 1 db asztalt és 2 db széket térítésmentesen biztosít, azonban az áramkiépítés díját a bérleti díj nem tartalmazza.
Saját kivitelezésű standok esetén feltétlenül indokolt a megbízott építő által a helyszíni pontos méretvételezés. Ennek elmulasztásából eredő standépítési problémákért a szervező nem vállal felelősséget! Az egyéni standépítők által okozott károkért a megrendelő vállalja a felelősséget!

Épített stand: ebben az esetben a megrendelő a választott négyzetméternek megfelelően 1felépített komplett standot bérel. A szervezőktől igényelt standépítés esetén a stand m2-enkénti díja kerül felszámításra. A standok alapárának tartalma: 1 db zárható infópult, 1 db fríztartó frízfelirattal (1 színből), 1 db spotlámpa/3m2, 1 db 3-as elosztó, 1 db asztal, tárgyaló szék területarányosan (4 m2 –nél 1 db, 5-6 m2-ig 2 db, 7-10 m2 –ig 3 db, 11-12 m2 –ig 4 db, 13-16 m2 –ig 6 db és 16 m2 fölött 8 db) 1 db szemetes, szőnyegezés. A bérleti díj 2 kW áramigényt tartalmaz, az ezen felüli, valamint a határidőn túli és a helyszínen felmerült áramigények kiépítésének külön költsége van, melyet az igénylőnek kell fizetni!!! Kérjük, az áramigényt minden esetben jelölje meg a jelentkezési lapon.
A kiállítás kivitelezője az egységstandokon felül vállalja egyedi tervezésű és kialakítású standok megépítését is, ill. a standok berendezéséhez bútorok, tárgyak kölcsönzését. A kölcsönözhető bútorok, tárgyak árait külön listában tüntettük fel. Kérjük, a listában kizárólag azokat a bútorokat, tárgyakat jelöljék meg, amelyeket a kiállítói alapdíj, ill. az épített stand ár nem tartalmaz, hiszen ezeket a tételek pluszban kerülnek kiszámlázásra. Egyedi tervezésű és kialakítású stand igénye esetén kérjük, a kiállítás kivitelezőjével előzetesen egyeztessen, de a konkrét megrendelést ebben az esetben is a Magyar Kórházszövetség felé szükséges elküldeni.
A kiállítást kivitelező cég: Octosys Kft., ügyvezető Czuprik István, elérhető a 06/20/378-4944-es telefonszámon, a 06/52/311-789-es faxon, vagy az info@octosyskft.hu e-mail címen. A kivitelező igény esetén az egységstandtól eltérő, egyedi standtervezést és kivitelezést is vállal, mely minden esetben külön egyeztetést igényel.


A kiállítási terület/egységstand igénylése a standkiosztási térképen megadott méretek szerinti sorszám kiválasztásával és az igényelt négyzetméter megadásával történik. Kérjük, hogy a megrendelő lapon prioritási sorrendet felállítva egyszerre több, igényeinek megfelelő sorszámot jelöljön meg, mert a standkiosztás a beérkezési sorrendnek megfelelően történik. Egyéni standépítés esetén kérjük, a kiállítási terület kiválasztásánál feltétlenül vegye figyelembe a belmagasságot!
A standkiosztási térképen megadott méretektől eltérni csak korlátozottan van lehetőség, ezért kérjük egyedi méretezésű igényeit egyeztesse a szervezőkkel!
A kiállítás kivitelezője a beérkezett igények alapján készíti el az épület legoptimálisabb kihasználását és a standok színvonalas elhelyezését biztosító végleges helykiosztási térképet, melyet a szervezők külön-külön minden kiállítóval egyeztetnek.

A standok catering szabályai
Amennyiben a standon a kiállító a saját vendégei részére vendéglátóipari termékeket szeretne kínálni, annak feltétele, hogy a termékek kínálása nem lehet kereskedelmi célzatú, valamint a kínált termék nem lehet kereskedelmi mennyiségű. A standot bérlő ingyenes kínálás esetén sem hozhat be a kiállítói területre, és a konferencia helyszínére helyben készíthető ételek és italok előállítására szolgáló sütő- és főzőberendezéseket, továbbá olyan meleg- és hidegkonyhai, valamint cukrászati termékeket (pl. készételek, hidegkonyhai termékek, sütemények, töltelékáruk, fagylalt, stb.), amelyeknek az előállítása, tárolása és szervírozása csak ÁNTSZ előírásoknak megfelelően történhet. Amennyiben a megrendelő a standon nagyobb mértékű vendégkínálást helyez kilátásban, köteles azt a szervezővel egyeztetni, ennek elmulasztása, valamint a catering szabályok be nem tartása esetén külön díjat számolhat fel! A helyszínt biztosító szolgáltató az előre egyeztetett vendégkínálás esetén külön díjazás ellenében mosogatást és egyéb szolgáltatást vállal.

 1. Céges előadás: Rendezvényünkön céges előadás megtartására a fő- és kiemelt támogatói csomagban van lehetőség, valamint 5 perces cégelőadás választása lehetséges, amennyiben a cég egyéb megjelenési igényének összege eléri a nettó 500.000 Ft-ot. A céges előadás tartásánál törekedni kell arra, hogy az előadás az adott plenáris/szekció témájához illeszkedjen. Ebből adódóan a céges előadásra jelentkezéskor nem csak az előadás címét és az előadó nevét kérjük feltüntetni, hanem az előadás rövid kivonatát is szükséges megküldeni. Leadási határidő: 2019. október 1.
   
 2. Hirdetés a Programfüzetben/honlapon

A hirdetési anyagok leadási határideje: 2019. október 11.
A hirdetéseket a szervezők által megadott formátumok szerint kérjük leadni.

 1. Konferencia táska/mappa támogatása

Igénylése esetén a táska/mappa választott helyére a cég logója kerülhet. A támogatás megfizetésével a szervezők vállalják a megfelelő darabszám beszerzését és logóztatását, valamint a helyszínre történő szállítását.

 1. Prospektus/szóróajándék elhelyezése konferencia táskában/mappában

A kongresszusi táskákban elhelyezni kívánt prospektusokat 2019. november 11.-ig kérjük eljuttatni a Magyar Kórházszövetség titkárságára (MKSZ, 1113 Bp., Ibrahim u. 19.) 300 példányban.

 1. Molinó/roll-up kihelyezése

Molinók, roll-upok kihelyezésére a konferencia teremben, a kiállítási területen, a szálloda lobbyjában, a kávézókban és az étteremben van lehetőség, ezen belül a megrendelő és a szervező közösen dönt a konkrét helyről. Leadási határidő: 2019. november 14., (MKSZ). Az ezen határidő után leadott molinók felhelyezését nem tudjuk garantálni. A határidő túllépése nem tekintendő lemondásnak.

 1. Egyéb szponzoráció

A szervezőkkel egyeztetett egyedi céges megjelenés.
Biztonsági őrzés: a kiállítás építésének ideje, ill. a kongresszus időtartama alatt 18 órától reggel 8 óráig a szervezők által megbízott biztonsági személyzet őrzi a standokon hagyott értékeket.

 • Kiállítás építés: 2019. november 14. 08.00 órától 2019. november 14. 20.00 óráig, ezt követően építeni már nem lehet, a standok rendezésére pedig november 15-én 9 óráig van lehetőség!!
 • Megnyitó: 2019. november 15. 9 órakor (VÁLTOZHAT!)
 • Kiállítás bontása, szállítás: 2019. november 16. 13.00 órától-18.00 óráig

Felhívjuk céges partnereink figyelmét, hogy céges igényeik megadása mellett szükséges a rendezvényen résztvevő képviselő(k), munkatársak egyéni regisztrálása is. Ez azt jelenti, hogy a céges igények (kiállítás, hirdetés, egyéb reklám, stb.) megrendelésére szolgál a „Jelentkezési lap cégek részére”, a személyek regisztrálására (pl. kiállítói standon lévő képviselő, munkatárs), és egyéb igényeik megrendelésére pedig a „Jelentkezési lap egyéni résztvevők számára” nyomtatványt vagy online űrlapot kell kitölteni. Regisztráció nélkül a kongresszus, beleértve a kiállítást is, nem látogatható!
Kiállító és támogató (pl. hirdetés, molinó, stb.) cégeink részére a kongresszus látogatásához – a területarányosan járó ingyenes mellett – kedvezményes regisztrációs díjat állapítottunk meg. A kiállításon és a szakmai programon való részvétel regisztrációs díjhoz kötött az alábbiak szerint:

a.) Kiállító cégek részére: 2019-ben kiállítóink számára területarányosan biztosítunk ingyenes regisztrációs díjat, ezen felüli résztvevő munkatársak számára a „Támogató cégképviselők kedvezményes regisztrációja” kategóriát kiválasztva lehet regisztrálni.

A területarányos ingyenes, 2 napos regisztrációs kártya az alábbiak szerint értendő:

 • 6-12 m2-ig 1 db,
 • 13-30 m2-ig 2 db,
 • 31-50 m2-ig 3 db,
 • 51-70 m2-ig 4 db,
 • 71 m2 felett 5 db

Kérjük, a résztvevői jelentkezési lapon megjelölni, hogy az ingyenes regisztrációs kártyát kinek adjuk.

b.) Céges előadók részére:

 • Az előadó az előadása napján díjmentesen vehet részt a kiállításon és a szakmai programon
 • További részvételi lehetőség a cég részéről regisztrációs díj vásárlásával történhet!

c.) Hirdetés, molinó és egyéb megjelenés esetén:

 • Kizárólag ezen megjelenési formák megrendelése esetén nem jár ingyenes regisztráció. A cég munkatársainak részvétele a „Támogató cégképviselők kedvezményes regisztrációja” díjfizetés ellenében lehetséges.

A regisztrációs díj nem tartalmazza a szállás, étkezés, társasági programon való részvétel költségét. A regisztrációs díj tulajdonosa jogosult a szakmai programokon és a kiállításon történő részvételre, kávészünetben a fogyasztásra. A kongresszuson bármilyen programon való részvétel regisztrációs kártya használatához kötött, melynek meglétét a biztonsági személyzet bármikor ellenőrizheti! A regisztrációs kártya minden esetben névre szóló, az más részére át nem ruházható!

A rendezvényre történő jelentkezéshez kérjük, kattintson ide.