Ugrás a tartalomra

Fontos információk résztvevők számára - XXXIV. Kongresszus

INFORMÁCIÓK ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

 

Általános információk

A rendezvény címe: Magyar Kórházszövetség XXXIV. Kongresszusa
Helyszíne: Siófok, Hotel Azúr Wellness és Konferencia Szálloda (8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/c.)
Időpont: 2022. június 1-3.
Honlap: mkszkongresszus.hu
Email: mksz@korhazszovetseg.hu
Telefon: 06/20/235-0157, 06/20/234-7034

Jelentkezési határidő résztvevőknek:

 • Kedvezményes: 2022. január 3. – február 11.
 • Normál: 2022. február 12. - május 6.
 • Helyszíni: 2022. május 7. - június 3.

Lemondási határidő: 2022. április 15.
Jelentkezés formája: online a honlapon, emailen a kinyomtatott jelentkezési lap beküldésével.

 

1.    A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1.    Szerződő Felek
A jelen Általános Szerződési Feltételek szempontjából szerződő feleknek tekintendők egyrészről a Magyar Kórházszövetség (székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19.; adószáma: 19000840-2-43; a továbbiakban: a „Magyar Kórházszövetség”) valamint a Magyar Kórházszövetség által a Siófok Hotel Azúr területén szervezett XXXIV. Kongresszusra (a továbbiakban: a „Rendezvény”) vonatkozó a résztvevői „Jelentkezési Lapot” (a továbbiakban: a „Jelentkezési Lap”) kitöltő és megfelelő módon aláíró partner (a továbbiakban: a „Szerződő Fél”).

1.2.    A Szerződés létrejötte a Jelentkezési Lap a Szerződő Fél által az mkszkongresszus.hu oldalon online kitöltött és beküldött, vagy az online rendszerben kitöltött, kinyomtatott, és aláírt, majd elektronikus úton az mksz@korhazszovetseg.hu címre visszaküldött formában történik. Egyúttal a Szerződő Fél kijelenti, hogy megismerte és elfogadta a jelen Feltételeket, melyek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az online beküldött Jelentkezési Lap akkor tekinthető beérkezettnek, ha erről a Szerződő Fél az automatikus rendszerüzenetet megkapta.

A Covid-19 járványügyi helyzetre tekintettel a Rendezvényen kizárólag olyan személy vehet részt, aki a rendezvény időpontjára vonatkoztatva rendelkezik érvényes védettségi igazolvánnyal és annak szükséges adatait a szervezők számára megküldi, és a rendezvény helyszínén bemutatja!

1.3.    Díjbekérő
A Magyar Kórházszövetség a Jelentkezési Lap kézhezvételét követően a Szerződő Fél részére elküldi a „Megrendelés visszaigazolás, díjbekérő levél” dokumentumot, amelyben visszaigazolja a megrendelt igények teljesíthetőségét és annak díját. Amennyiben a Díjbekérő teljes összege a vonatkozó számlán megjelölt határidőben nem kerül jóváírásra a Magyar Kórházszövetség számláján, Magyar Kórházszövetség egyoldalú, a Szerződő Félhez címzett írásbeli nyilatkozattal jogosult a Szerződéstől elállni és 8.3 pont szerint kötbért követelni.

1.4.    Adatvédelmi nyilatkozat
A Magyar Kórházszövetség nyilatkozik arról, hogy Szerződő Fél által a Jelentkezési Lapon rendelkezésre bocsátott adatait bizalmasan és kizárólag a kongresszus szervezése érdekében kezeli, harmadik személynek nem adja át. A természetes személyekkel kapcsolatos mindennemű információit mindenkor az Európai Parlament és a Tanács 2019/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Rendezvényen
 
előreláthatólag nagyszámú fotó- és videó felvétel készül, amelyeknek felhasználásával kapcsolatban a Magyar Kórházszövetség nem vállal felelősséget.
A Szerződő Fél a Jelentkezési Lap aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Magyar Kórházszövetség adatvédelmi nyilatkozatát megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. Az adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan rendelkezésre áll a Magyar Kórházszövetség honlapján www.mkszkongresszus.hu.

 

2.    A SZERZŐDŐ FELEK

2.1.    Szerződő Fél
Szerződő Fél azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely a Rendezvényre a Jelentkezési Lapot kitölti, és megfelelően megküldi. Alapesetben a Magyar Kórházszövetség által kiállított számlák címzettje és kötelezettje (pl.: szállás, étkezés, regisztrációs díj, társasági program) a Szerződő Fél lehet, kivételt képez ez alól, ha a Szerződő Fél írásban nyilatkozik a Fizető Fél belépéséről.

2.2.    Fizető Fél
Azokban az esetekben, amikor a Szerződő Fél részére marketing-, pénzügyi-, vagy egyéb üzleti összefonódás miatt más lesz az igényelt szolgáltatások kifizetésére kötelezett, Szerződő Fél köteles erről a Jelentkezési Lap kitöltésével és megküldésével egyidejűleg írásban nyilatkozni Magyar Kórházszövetség felé. A Magyar Kórházszövetség kizárólag ilyen módon tudja a díjbekérőket és a számlákat Fizető Fél részére kiállítani.

2.3.    Kontakt személy/Számlázással kapcsolatos ügyintéző
A Jelentkezési Lapon kontaktszemélynek azt a személyt célszerű megjelölni, és adatait megadni, akivel a szervezők az igények pontosítását el tudják végezni. A továbbiakban a Rendezvénnyel kapcsolatos minden információ, Díjbekérő, számlák, és a helyszíni regisztrációhoz szükséges QR kód is a kontakt személynél megadott email címre kerül megküldésre! Amennyiben a számlázással kapcsolatos ügyitézést nem a megadott kontakt személy végzi, úgy a jelentkezési űrlap megfelelő mezőjében szükséges megjelölni a számlázási email címet is, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos díjbekérőket, előleg és végszámlákat Magyar Kórházszövetség arra tudja továbbítani.

 

3.    A Rendezvény programjai, igénybe vehető szolgáltatások

3.1.    Szakmai program
A Magyar Kórházszövetség a Rendezvény szakmai programjának összeállításakor arra törekszik, hogy az ágazatot érintő legaktuálisabb témákat ölelje fel, figyelemmel arra, hogy ezzel az ágazatban dolgozók széles körét lefedje.

3.2.    Tisztújító Közgyűlés
2022-ben a Magyar Kórházszövetség megválasztott tisztségviselőinek 3 éves mandátuma lejár, ezért tisztújító közgyűlés megtartására kerül sor. A tisztújító közgyűlést megelőzi egy online rendszerben tartott jelöltállítási folyamat. A Magyar Kórházszövetség tisztségviselői közé annak az intézménynek a szavazatra jogosult képviselője választható és választhat, amelyik a 2022. évi tagdíjat 2022. március 31-ig megfizette.

A Magyar Kórházszövetség Közgyűlésén való részvétel a tagdíjat fizető tagintézmények szavazati joggal rendelkező képviselői számára ingyenes. Amennyiben a szavazati joggal rendelkező képviselő a Tisztújító Közgyűlésen regisztráltan részt vesz (jelenléti ívet aláírásával ellátja, valamint a beléptető kapunál regisztrációs kártyáját érvényesíti), úgy számára a rendezvény további napjain is ingyenes a szakmai programon és a kiállításon való részvétel. Ha a szavazati joggal rendelkező képviselő az előzetes jelzések ellenére a Tisztújító Közgyűlésen nem vesz részt, úgy számára a végszámlában regisztrációs díj kerül felszámításra. Regisztrációs díj összegének számítása a jelentkezési lap leadásának időpontjában érvényes regisztrációs díjkategória szerint történik.
 
3.3.    Regisztráció

3.3.1.    A Rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztráció a Jelentkezési Lap Résztvevők Számára űrlap kitöltésével történik, amelyen az egyéb szolgáltatási igények is megadhatók.

3.3.2.    Regisztrációs kártya: a Rendezvény helyszínén kapja kézbe a Szerződő Fél. A regisztrációs kártya személyre szóló, másra át nem ruházható és használata a Rendezvényen minden szolgáltatás igénybevételénél kötelező.

3.3.3.    Beléptető kapu: a Rendezvény helyszínén az érintett szolgáltatási egységek előtt (étterem, konferencia terem, kiállítás) beléptető kapuk működnek, mellettük biztonsági szolgálat felügyel. A Résztvevők a beléptető kapunál a regisztrációs kártyájukkal érvényesítik az adott szolgáltatás igénybevételére szóló jogosultságukat.

3.3.4.    A Rendezvény regisztrációs díjai

 • MKSZ fizető tag: A Magyar Kórházszövetség tagjaként 2021. december 31-ig felvételt nyert és tagdíját a jelentkezése napjáig rendezte. Tagnak számít a tagfelvételt nyert kórház minden dolgozója, valamint a pártoló tagok.
 • Egészségügyi dolgozó: Az MKSZ tagkórházain kívül egészségügyi közintézményben (önálló szakrendelő, alapellátás, stb.), szervezetben, hivatalban, dolgozó személy.
 • Cégképviselő: Azon cégek képviselői, akik a rendezvényt céges megjelenés formájában (kiállítás, hirdetés, molinó, előadás, szponzoráció, stb.) nem támogatják.
 • Támogató cégképviselő: Azon cégek munkatársai, akik a rendezvényt támogatják (kiállító, hirdető, és egyéb támogatás).
 • Regisztrációs díj nélküli: Támogató cégek képviselői, munkatársai számára a megrendelt kiállítói terület/épített stand négyzetméter arányában járó ingyenes regisztrációs kártya.

Fenti kategóriák mindegyike tartalmazza az online részvételi lehetőséget is!

 • Online részvételi jegy: Ez a regisztrációs díj kizárólag online részvételi lehetőséget biztosít tulajdonosa számára, azaz az mkszkongresszus.hu oldalon online módon élőben követheti a szakmai előadásokat, valamint betekintést nyerhet az egészségügyi kiállításba. Ez a részvételi jegy a Rendezvényen személyes jelenlétet nem tesz lehetővé.

3.3.5.    A területarányosan adható, díjfizetés nélküli regisztrációs kártya az alábbiak szerint alakul:

 • 4-15 m2-ig 1 db,
 • 16-40 m2-ig 2 db,
 • 41-70 m2-ig 3 db,
 • 71 m2 felett 4 db

3.3.6.    A regisztrációs díjak tartalma

A teljes/három napos regisztrációs díj tartalma:

 • a teljes szakmai programon és kiállításon való részvétel,
 • a kongresszusi anyagok (táska, regisztrációs kártya stb.),
 • szünetekben kávé- és üdítő fogyasztási lehetőségek.

A napijegy tartalma:

 • az aktuális napi szakmai programokon és a kiállításon való részvétel,
 • aktuális napra/napokra érvényes regisztrációs kártya,
 • aktuális napon szünetekben kávé- és üdítő fogyasztási lehetőség.

 
3.3.7.    A regisztrációs díjak összege a kategóriák és a regisztrációs határidők szerint változik. Ez részletesen a Rendezvény honlapján az Áraink menüpontban olvasható.
3.3.8.    Feláras díjak:
Szerződő Fél által a leadott igényekben történő módosítás kizárólag írásban lehetséges, maximum 2 módosításig díjmentes. Ezen felüli módosításokért/kártya elvesztése esetén (szállás, étkezés, társasági program, névváltoztatás) a Magyar Kórházszövetség 2500 Ft + 27% ÁFA/fő/alkalom adminisztrációs költséget számít fel!

 

4.    Szállás

4.1.    A Magyar Kórházszövetség a Rendezvényen való részvételhez közvetített szolgáltatásként szállodai elhelyezési lehetőséget biztosít a Szerződő Felek számára. A Rendezvénnyel együttműködő szálláshelyekről és azok árairól az mkszkongresszus.hu weblap külön menüpontjában lehet tájékozódni.

4.2.    A szállodai szolgáltatások igénylése a Jelentkezési Lap kitöltésével lehetséges. A Jelentkezési Lapon célszerű prioritási sorrend szerint több szálláshelyet is megjelölni.

4.3.    A Rendezvény honlapján a szállodai foglaltságok folyamatosan frissítésre kerülnek, ezért szálláshely választás előtt célszerű ezt áttekinteni. A Jelentkezési Lap (űrlap) kitöltése során az informatikai rendszer, amennyiben az adott szálláshely megtelt, a foglalást nem engedi. Az informatikai rendszer frissítése közben érkezhet olyan szálláshelyre foglalás, amely megtelt, ezért ezekben az esetekben a szervezők felveszik a kapcsolatot a Szerződő Féllel, hogy a szálláshely választást egyeztessék.

4.4.    A Magyar Kórházszövetség a Jelentkezési Lap beérkezése után a szabadon lévő szobakapacitások és a Szerződő Fél által megjelölt prioritási sorrend szerinti visszaigazolást készít, amelyet a Jelentkezési Lapon megadott email címre továbbít.

4.5.    A visszaigazolás egyben a megküldött igényekre vonatkozó előlegbekérő levél, azaz Díjbekérő, amely tartalmazza a szükséges fizetési feltételeket is.

4.6.    Amennyiben a Jelentkezési Lapon a Szerződő Fél kétágyas szobát jelöl meg, úgy szükséges a szobatárs nevének megadása is, ellenkező esetben a szervezők szabadon oszthatják be más, kétágyas szobát kért Szerződő Fél mellé. Amennyiben a Szerződő Fél a szobát kizárólagosan szeretné igénybe venni, úgy egyágyas elhelyezés választása szükséges.

4.7.    A Rendezvénnyel együttműködő szálláshelyeken a foglalás kizárólag a Magyar Kórházszövetségen keresztül történhet, az adott szállodák teljes kapacitása lekötött. A Szerződő Fél által egyénileg és más szálláshelyen történő foglalásáért a Magyar Kórházszövetség nem vállal felelősséget.

4.8.    A Rendezvény központi helyszínét biztosító Hotel Azúr Wellness és Konferencia**** Szálloda szobaegységei kizárólag a Rendezvény teljes időtartamára, azaz csomagban két éjszakára foglalhatóak. Az 1-1 éjszakára történő szállásfoglalás kizárólag a további szálláshelyeken lehetséges, de a csomagár mindegyik hotelben biztosított.

 

5.    Étkezés, társasági programok

5.1.    A Rendezvény időtartama alatt a Magyar Kórházszövetség a Szerződő Felek számára büféebéd, büfévacsora igénybevételi, és a társasági programokon való részvételi lehetőséget biztosít. Az igényeket a Jelentkezési Lap megküldésével lehet leadni.
 
5.2.    A büféebéd elfogyasztására a napi program szerint meghirdetett időpontokban a Rendezvény helyszínén van mód. A beléptető kapunál a jogosultság igazolása a regisztrációs kártya használatával történik.

5.3.    A Rendezvény két esti programjáról részletes leírás a honlap külön menüpontjában található. A társasági programokon való részvétel regisztrációhoz kötött és a beléptető kapunál a jogosultság regisztrációs kártyával történő igazolásával van mód.

5.4.    Büféebéd, büfévacsora és a társasági programokra vonatkozó, a Rendezvény helyszínén felmerülő igények teljesítése a szálloda kapacitásától függően csak korlátozott számban lehetséges.

 

6.    Parkolás, transzfer

6.1.    Parkolás: a Rendezvény központi helyszínét biztosító Hotel Azúr Wellness**** és Konferenciaközpont területén a hotel vendégei számára biztosított a parkolás. A Rendezvény egyéb Résztvevői számára a parkolás vagy a saját szálláshelyen, vagy a Hotel Azúr Wellness**** és Konferenciaközpont előtti közterületen lehetséges.

6.2.    Transzfer: A Rendezvény Résztvevői számára a Magyar Kórházszövetség az együttműködésbe bevont szállodák és a Rendezvény helyszíne között ingyenesen, a regisztrációs kártya felmutatása mellett, folyamatos transzfert biztosít. A transzfer járatok indulása vagy az előre meghirdetett időpontokban, vagy a min. 3 fő igénye esetén biztosított.

 

7.    Fizetési feltételek

7.1 Szerződő Fél a Rendezvényen történő részvételért regisztrációs, az egyéb szolgáltatások (szállás, étkezés, társasági program) igénybevételéért pedig szolgáltatási díjat köteles fizetni. A díjak mértéke a Magyar Kórházszövetség kongresszusi weboldalán (mkszkongresszus.hu) az Áraink menüpont alatt, a digitális Programtervezet és a Jelentkezési Lapokon megtekinthetők.

7.2.    Magyar Kórházszövetség a beérkezett Jelentkezési Lap feldolgozását, és esetleges egyeztetéseket követően a Szerződő Felet a számára lefoglalt szolgáltatásokról, annak végleges díjáról (azaz az átutalandó összegről), és a regisztrációs sorszámról „Megrendelés visszaigazolás, díjbekérő” levélben tájékoztatja. Szerződő Fél a Díjbekérőn megjelölt fizetési feltételek szerint köteles eljárni. A Díjbekérő összegének átutalásánál a beazonosítás érdekében feltétlenül szükséges a közlemény rovatban a díjbekérő számra történő hivatkozás.

7.3.    Magyar Kórházszövetség a Rendezvényt megelőzően megrendelt igényekről 100%-os előlegbekérőt állít ki. A Rendezvény helyszínén megrendelt szolgáltatások díját a Szerződő Fél köteles a helyszínen készpénzben kiegyenlíteni.

7.4.    Az előleg beérkezését követően a Magyar Kórházszövetség a számla befizetője számára a banki jóváírás napjával megegyező teljesítési időponttal előlegszámlát állít ki, majd a rendezvény megtartását követő 15 napon belül végszámlát küld.

7.5.    A megrendelt tételekről kiállított DÍJBEKÉRŐ, ELŐLEGSZÁMLA, VÉGSZÁMLA alapvetően digitális formában kerül továbbításra a Szerződő Fél számára. Amennyiben Szerződő Fél a jelentkezési űrlapon jelzi ezen dokumentumok nyomtatásának és postázásnak igényét (eredeti nyomtatott dokumentumra igényt tart) úgy ezt a Magyar Kórházszövetség adminisztrációs költség felszámítás amellett tudja vállalni. Ennek díja a jelentkezési lapon feltüntetésre kerül.

7.6.    Fizetési Késedelem
A jelen Szerződésen alapuló bármely fizetési kötelezettség késedelme esetén a Magyar Kórházszövetség évi 20% késedelmi kamatot számol fel. A kiegyenlítés tényét a Szerződő Fél a Regisztrációs standnál köteles igazolni.
 
7.7.    ÁFA
A Magyar Kórházszövetség által nyújtott valamennyi szolgáltatás komplex, esetenként közvetlen szolgáltatásnak minősül, ezért az általános forgalmi adóról szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott mértékű ÁFA terheli.

7.8.    Reprezentációs adó
Szerződő felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69.§ és különösen a 70.§ (1) bekezdés a.) pontja, és 4.) bekezdése szerinti ún. reprezentációs adó bevallása és megfizetése Szerződő Fél kötelezettsége, ebben a vonatkozásban a Magyar Kórházszövetséget semmilyen felelősség vagy kötelezettség nem terheli.

 

8.    A Lemondás és jogkövetkezményei

8.1    A részvétel lemondása
A Szerződés Létrejöttét követően a Szerződő Fél a Jelentkezési Lapon megadott igényeit csak írásban, a Magyar Kórházszövetség részére igazolható módon megküldve módosíthatja, vagy mondhatja le érvényesen (a továbbiakban: a „Lemondás”). A Lemondás attól az időponttól hatályos, amikor a lemondó nyilatkozat a Magyar Kórházszövetséghez megérkezik.

8.2.    A Szerződő Fél regisztrációja a banki jóváírás után érvényes, határidőn túli kiegyenlítés esetén a szervezőknek jogában áll a Szerződő Fél által igényelt szolgáltatásokat törölni, ill. más jelentkezőnek kiadni.

8.3.    Kötbérmentes lemondási határidő: 2022. április 15. Amennyiben Szerződő Fél a részvételét írásban 2022. április 16 és 2022. május 7. között lemondja, a befizetett díjak 20%-a, 2022. május 7- május 15. közötti lemondás esetén 60%-a, 2022. május 15. után feladott lemondás esetén a befizetett díjak 100%-a Meghiúsulási Kötbérként fizetendő.

Amennyiben a megrendelt szolgáltatás teljesítése a Magyar Kórházszövetség kizárólagos hibájából hiúsul meg, úgy a befizetett összeg 2022. június 30-ig 100%-ban visszafizetésre kerül.

8.4.    Amennyiben a megrendelés a lemondási határidőn túl érkezik, és azt követően a Szerződő Fél a megrendelt szolgáltatást mégsem igényli (lemondás), úgy a Szerződő Fél részéről a megrendelt szolgáltatás értékének 100%-a fizetendő.

 

9.    Reklamáció

Szerződő Fél a Rendezvény szervezésével, lebonyolításával stb. kapcsolatos reklamációit a Rendezvény zárásig, a számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a számla fizetési határidejének lejártáig írásban jelezheti a Magyar Kórházszövetségnél. A megadott határidők után érkező reklamációkat a Magyar Kórházszövetség nem tudja figyelembe venni.

 

10.    Vis Maior

10.1.    Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítése bármely fél részéről olyan, számára előre nem látható és el nem hárítható okból, amelynek kialakulásáért az adott fél nem felel (vis maior), lehetetlenné válik, úgy a szerződést bármely a vis maior fennállása alatt, a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli, a megszüntetési okot is magában foglaló nyilatkozattal felmondhatja. Vis maior ok bekövetkeztéről az arról tudomást szerző fél köteles a másik felet késedelem nélkül tájékoztatni. A szerződés vis maior miatti megszűnése esetén a szolgáltatással nem fedezett kifizetések visszajárnak, míg a ki nem egyenlített szolgáltatások díját ki kell fizetni. A feleknek egyéb fizetési kötelezettségük vis maior esetében egymás felé nincs. Felek a szolgáltatások ellenértékével a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni és a kiegyenlítést az e pontban írtak szerint elvégezni.
 
10.2.    A koronavírus járvánnyal összefüggésben a felek megállapodnak, hogy a járvány fennállását akkor tekintik a szerződéstől történő elállást megalapozó vis maiornak, ha
a)    a Rendezvény időpontját megelőző 10 napon belül hatályos jogszabály vagy hatósági rendelkezés akár országosan, akár az MKSZ-t vagy annak tagintézményeit, és/vagy az intézmények dolgozóit illetően tiltja a Rendezvény tervezett létszámára tekintettel annak megtartását, vagy annak megtarthatóságát a tervezett létszámnál alacsonyabb létszámhoz köti.
b)    a Rendezvény időpontját megelőző 10 napon belül hatályos jogszabály vagy hatósági rendelkezés akár országosan, akár az MKSZ-t vagy annak tagintézményeit, és/vagy az intézmények dolgozóit illetően tiltja a Rendezvény tervezett létszámára tekintettel az azon történő részvételt, vagy annak lehetőségét a tervezett létszámnál alacsonyabb létszámhoz köti.
Felek megállapodnak abban, hogy fenti esetekben az alábbiak szerint járnak el:
-    elsősorban arra törekednek, hogy kölcsönösen találjanak egy halasztott, új időpontot a rendezvény lebonyolítására,
-    amennyiben a rendezvény halasztott időpontban történő megrendezése is akadályoztatott, úgy felek a vis maior esetére érvényes szabályozás szerint számolnak el egymással, egymás addigi költségeinek teljes megtérítése mellett.

 

11.    Irányadó jog, jogviták rendezése

A jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekre a magyar jog szabályai irányadók. A Felek esetleges vitáikat igyekeznek békés úton rendezni. Ha ez a törekvés mégsem vezet eredményre a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok járnak el.

A Magyar Kórházszövetség jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról a Magyar Kórházszövetség a Szerződő Felet 15 nappal korábban írásban értesíti. Amennyiben a Szerződő Fél az értesítésben megadott határidőn belül nem nyilatkozik, úgy a Szerződő Fél részéről a módosítás elfogadottnak tekinthető.