Ugrás a tartalomra

Információk és általános szerződési feltételek cégek részére - XXXVI. Kongresszus

Általános információk
A rendezvény címe: Magyar Kórházszövetség XXXVI. Kongresszusa
Helyszíne: Mátraháza, Hotel Ózon & Luxury Villas****superior (3233 Mátraháza, Ózon u. 1.)
Időpont: 2024. május 8-10.
Honlap: mkszkongresszus.hu
Email: mksz@korhazszovetseg.hu
Telefon: 06/20/235-0157, 06/20/234-7034
Jelentkezési határidő cégeknek: 2024. március 25.
Kötbérmentes lemondási határidő: 2024. április 2.
Jelentkezés formája: online a honlapon, emailen a kinyomtatott jelentkezési lap beküldésével.


1.    A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 

1.1. Szerződő Felek 
A jelen Általános Szerződési Feltételek szempontjából szerződő feleknek tekintendők egyrészről a Magyar Kórházszövetség (székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19.; adószáma: 19000840-2-43; a továbbiakban: a „Magyar Kórházszövetség”) valamint Magyar Kórházszövetség által a Mátraháza, Hotel Residence Ózon területén szervezett XXXVI. Kongresszus és egészségügyi kiállításra (a továbbiakban: a „Rendezvény”) vonatkozó Céges Jelentkezési Lapot (a továbbiakban: a „Jelentkezési Lap”) kitöltő és megfelelő módon aláíró/online rendszerben kitöltő és beküldő partner (a továbbiakban: a „Szerződő Fél”). 

1.2. A Szerződés létrejötte a Jelentkezési Lap a Szerződő Fél által az mkszkongresszus.hu oldalon online kitöltött és beküldött, vagy az online rendszerben kitöltött, kinyomtatott és aláírt, majd elektronikus úton az mksz@korhazszovetseg.hu címre visszaküldött formában történik. Egyúttal a Szerződő Fél kijelenti, hogy megismerte és elfogadta a jelen Feltételeket, melyek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az online beküldött Jelentkezési Lap akkor tekinthető beérkezettnek, ha erről a Szerződő Fél az automatikus rendszerüzenetet megkapta és a szolgáltatás teljesítéséig azt megőrizte.

1.3. Díjbekérő
A Magyar Kórházszövetség a Jelentkezési Lap kézhezvételét követően a Szerződő Fél részére elküldi a „Megrendelés visszaigazolás, díjbekérő levél” dokumentumot, amelyben visszaigazolja a megrendelt igények teljesíthetőségét és annak díját. Amennyiben a Díjbekérő teljes összege a vonatkozó számlán megjelölt határidőben nem kerül jóváírásra a Magyar Kórházszövetség számláján, Magyar Kórházszövetség egyoldalú, a Szerződő Félhez címzett írásbeli nyilatkozattal jogosult a Szerződéstől elállni és az alábbi 7.2 pont szerint kötbért követelni. 

1.4. Adatvédelmi nyilatkozat
A Magyar Kórházszövetség nyilatkozik arról, hogy Szerződő Fél által a Jelentkezési Lapon rendelkezésre bocsátott adatait bizalmasan és kizárólag a kongresszus szervezése érdekében kezeli, harmadik személynek nem adja át. A természetes személyekkel kapcsolatos mindennemű információit mindenkor az Európai Parlament és a Tanács 2019/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Rendezvényen előreláthatólag nagyszámú fotó- és videó felvétel készül mind a szervezők, mind a résztvevők részéről, amelyeknek felhasználásához Szerződő fél – tiltó nyilatkozata hiányában – hozzájárul. A résztvevők által készített fotó- és videó felvétel felhasználásával kapcsolatban a Magyar Kórházszövetség nem vállal felelősséget. 
A Szerződő Fél a Jelentkezési Lap aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Magyar Kórházszövetség adatvédelmi nyilatkozatát megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. Az adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan rendelkezésre áll a Magyar Kórházszövetség honlapján mkszkongresszus.hu.

2. A SZERZŐDŐ FELEK 

2.1. Szerződő Fél 
Szerződő Fél azon természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely a Rendezvényre a Jelentkezési Lapot kitölti és megfelelően megküldi. Alapesetben a Magyar Kórházszövetség által kiállított számlák címzettje és kötelezettje (pl.: helydíj, szolgáltatások) a Szerződő Fél lehet, kivételt képez ez alól, ha a Szerződő Fél írásban nyilatkozik a Fizető Fél belépéséről.

2.2. Fizető Fél
Azokban az esetekben, amikor a Szerződő Fél részére marketing-, pénzügyi-, vagy egyéb üzleti összefonódás miatt más lesz az igényelt szolgáltatások kifizetésére kötelezett, Szerződő Fél köteles erről a Jelentkezési Lap kitöltésével és megküldésével egyidejűleg írásban nyilatkozni Magyar Kórházszövetség felé. A Magyar Kórházszövetség kizárólag ilyen módon tudja a díjbekérőket és a számlákat Fizető Fél részére kiállítani.

3. CÉGES JELENLÉT FORMÁI

3.1. Kiállítás

A kiállításon való részvételre a Magyar Kórházszövetség az alábbi lehetőségeket kínálja:

3.1.1. Kiállítási terület bérlése: a Magyar Kórházszövetség csak a standterületet biztosítja, áramkiépítéssel, 1 db asztal, 2 db szék, biztosítás és biztonsági őrzés, területarányosan ingyenes regisztráció. 
A kiállítók részére „kiállítói területi díj” felszámítása történik csak terület igénylése vagy egyénileg épített stand esetén. A „kiállítói területi díj” tartalmaz területenként 2 kW áram, 1 db asztal és 2 db szék biztosítását, amennyiben ezt Szerződő Fél jelzi a Magyar Kórházszövetség felé a Jelentkezési Lapon, ezt külön bérleti díj nem terheli. 

3.1.2. Épített stand bérlése: egységes, igényelt méret szerinti stand építése a Magyar Kórházszövetség által szerződtetett kivitelező cég részéről, berendezéssel, 2 kW árammal, biztonsági őrzéssel és területarányosan biztosított ingyenes regisztrációval. 
A szervezőktől igényelt standépítés esetén az „épített stand” meghatározott és a jelentkezési felületen kihirdetett fix díja kerül felszámításra. A standok alapárának tartalma: 1 db nyitott infópult 1db polccal, 1 db fríztartó frízfelirattal (1 színből), 1 db spotlámpa/3m2, 1 db 3-as elosztó, 1 db 67*67 cm asztal, tárgyalószék területarányosan (4 m2 -ig 1 db, 4-6 m2 –ig 2 db, 7-12 m2 –ig 4 db, 13-16 m2–ig 6 db és 16 m2 felett 8 db) 1 db szemetes, szőnyegezés, kötelező felelősségbiztosítás, áramvételi lehetőség (2 kW-ig), biztonsági őrzés, ingyenes regisztrációs díj területarányosan*, kedvezményes regisztrációs lehetőség. (Az egységestől eltérő szőnyegválasztás az egyedi szőnyegezés szerinti díjazás ellenében lehetséges.)

3.1.3. A bérleti díj 2 KW áramigényt tartalmaz, az ezen felüli, valamint a határidőn túli és a helyszínen felmerült áramigények kiépítésének külön költsége van, amelyet az igénylőnek kell fizetni!!! Az áramigény kitöltésének elmaradása esetén a Magyar Kórházszövetség nem köteles az áramszolgáltatásról gondoskodni.

3.1.4. A Magyar Kórházszövetség által szerződtetett kiállítás kivitelező cég: Octosys Kft., ügyvezető Czuprik István, elérhető a 06/20/378-4944-es telefonszámon, vagy az info@octosyskft.hu e-mail címen.
A kiállítás kivitelezője az egységstandokon felül vállalja egyedi tervezésű és kialakítású standok megépítését is, illetve a standok berendezéséhez bútorok, tárgyak kölcsönzését. A kölcsönözhető bútorok, tárgyak árai külön listában találhatók. A listában kizárólag azokat a bútorokat, tárgyakat szükséges megjelölni, amelyeket a bérleti díj nem tartalmazza. Egyedi tervezésű és kialakítású stand igénye esetén a kiállítás kivitelezőjével közvetlenül szükséges az előzetes egyeztetés, melyet követően a Magyar Kórházszövetségnél történik a megrendelés. A Magyar Kórházszövetség a közvetlenül az Octosys Kft.-nél történt megrendelések esetleges hiányosságai miatt nem vállal felelősséget.

3.2. Kiállítói információk/feltételek

3.2.1. A Magyar Kórházszövetség a kongresszusi honlapján (mkszkongresszus.hu) közzéteszi a standkiosztási térképet, majd folyamatosan frissíti a foglalt standok helyét, ezzel is megkönnyítve a standhely választását.

3.2.2. A kiállítói terület/épített stand igénylése a bérelni kívánt terület (standhely) sorszámának és a kivitelezés formájának (kiállítási terület/épített stand) megadásával történik. A standterületek meghatározott méretűek, nagyságukban való eltérésre nincs lehetőség. ezt a választásnál szükséges figyelembe venni.  A standterületekhez meghatározott kivitelezési formától egyes esetekben van lehetőség eltérni, ezt a szervezőkkel szükséges egyeztetni. 

3.2.3. A jelentkezési határidőt (2024. március 25.) követően a beérkezett igények és a lehetőségek figyelembevételével készül el a végleges standtérkép, amelyen a standsorszámok az előzetes tervhez képest változhatnak, de a kiállító által választott és a szervezők által visszaigazolt stand fizikális helye nem változik. (Kivételt képez ez alól, ha a kiállítás megépítésével kapcsolatosan műszaki, vagy engedélyeztetési problémák merülnek fel, ebben az esetben a kiállító helyét a Magyar Kórházszövetség javaslata alapján Szerződő Fél előzetes jóváhagyásával lehet változtatni.)

3.2.4. A kiállításra történő jelentkezéskor célszerű több stand helyet is megjelölni, mert a kiállítási területek kiosztásánál a szervezők a jelentkezések sorrendje mellett a cég által benyújtott egyéb igényeket, a standhoz szükséges paramétereket és a kiállítás színvonalához szükséges egyéb szempontokat is figyelembe veszik. A jelentkezési lap elküldése előtt mindenképpen szükséges ellenőrizni a honlapon a választott standterület foglaltságát! 

3.2.5. A Kiállítási Terület birtokba vétele 
A Kiállítási Terület vagy a Magyar Kórházszövetség által építtetett stand birtokba vétele kizárólag akkor történhet, amennyiben a Szerződő Fél az előzetesen megküldött Díjbekérő alapján a bérleti díjat a rendezvényt megelőző 5 napig rendezte és az erről szóló bizonylatot Magyar Kórházszövetség rendelkezésére bocsátja. Amennyiben Szerződő Fél a Díjbekérő összegét 2024. március 25-ig nem egyenlíti ki, úgy a Magyar Kórházszövetségnek jogában áll a Kiállítási Terület (standhely) foglalást törölni és más Szerződő Fél számára kiadni.

3.2.6. A Kiállítási Terület bérlése
Egyénileg építtetett stand esetén a bérleti díj megfizetése mellett a Magyar Kórházszövetség által jóváhagyott standépítési tervdokumentáció megszerzése után vehető birtokba a terület, illetve azután kezdhető el az építési munka. 

3.2.7. Az egyénileg épített standok esetén Szerződő Fél teljes garanciát vállal az általa megbízott kivitelező alvállalkozója által okozott bárminemű kárért. Az egyéni standépítés szabályait a Magyar Kórházszövetség külön levélben ismerteti az érintett Szerződő Féllel.

3.2.8. Az egyénileg épített standok esetében a Szerződő Fél saját felelőssége, hogy a standterületet az általa kijelölt/szerződtetett kivitelező a helyszínen megtekintse, felmérje. Amennyiben ennek elmaradásából következően a már legyártott standelemek nem férnek el az eredetileg kijelölt területen, az ebből eredő károkért a Magyar Kórházszövetség nem vállalja a felelősséget.

3.2.9. A Magyar Kórházszövetség által kijelölt Kiállítási Terület önhatalmúlag más kiállítóval nem cserélhető el, más kiállítóval való megállapodással nem növelhető, sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adható tovább és kizárólag a Magyar Kórházszövetség előzetes írásbeli hozzájárulásával változtatható meg bármilyen módon. 

3.2.10. A kiállítás végleges térképét és a különböző standhelyekre elhelyezkedő cégek elérhetőségi adatait, logóit a Magyar Kórházszövetség hivatalos kongresszusi honlapján jelenteti meg, amennyiben a résztvevő cégek a kért adatokat 2024. március 25-ig az mksz@korhazszovetseg.hu címre megküldik.

3.2.11. Kiállítás építés/nyitva tartás/bontás 

 • Kiállítás építés: 2024. május 6. 08.00 órától 2024. május 7. 20.00 óráig, ezt követően építeni kizárólag előzetes engedéllyel lehetséges!
 • Megnyitó: 2024. május 8. 10 órakor (VÁLTOZHAT!)
 • Kiállítás bontása, szállítás: 2024. május 10. 12.00 órától-20.00 óráig 

3.3. A kiállításon túl az alábbi céges megjelenések lehetségesek:

3.3.1. Hirdetés a kongresszusi digitális Programfüzetben/Magazinban
Az előre egyeztetett méret és formátum. Leadási határidő: 2024. április 10.

3.3.2. Névkitűző/regisztrációs kártya
A Magyar Kórházszövetség a Rendezvény résztvevői számára regisztrációs kártya használatát írja elő, melyet Magyar Kórházszövetség biztosít. A regisztrációs kártya első oldalára a résztvevők és igényeik azonosítására szolgáló adatok kerülnek, hátoldala cégreklám elhelyezésére ad lehetőséget. A regisztrációs kártya nyakba akasztható tokban kerül elhelyezésre, a nyakpánt szintén céglogóval ellátott, amelyet a cég biztosít a Magyar Kórházszövetség számára, az általa meghatározott db szám szerint 2024. április 12-ig.

3.3.3. Prospektus, szórólap, jegyzetfüzet/toll/ajándék elhelyezése a kongresszusi táskában
A kiválasztott terméket Szerződő Fél biztosítja 2024. április 30-ig, a Magyar Kórházszövetség pedig a termék minden kongresszusi táskában/mappában történő elhelyezését vállalja. Darabszám: 1000 db. Amennyiben Szerződő Fél a megadott határidőig nem bocsátja a termékeket megfelelő darabszámban a Magyar Kórházszövetség rendelkezésére, úgy a termékek kongresszusi táskában történő elhelyezése nem biztosítható. Ugyanakkor Szerződő Fél a megrendelt szolgáltatás díjának kifizetésére kötelezett.

3.3.4. Kongresszusi táska/mappa támogatása céglogóval
A támogatás összege nem fix, a két fél közötti megbeszélés alapján rögzítendő. A támogatás fejében és annak mértékétől függően Szerződő Fél jogosult a Magyar Kórházszövetség által kiválasztott kongresszusi táskán céglogóját kizárólagosan, vagy másik Szerződő Féllel osztottan megjeleníteni. A céglogó táskára/mappára helyezéséről/nyomásáról a Magyar Kórházszövetség gondoskodik.

3.3.5. Cégelőadás/szimpózium tartása a szekció üléseken
A Magyar Kórházszövetség az előre meghirdetett szakmai témákon belül, a szakmai előadások között lehetőséget biztosít cégek részére bemutatkozó/marketing előadások megtartására 5/10/15 perc időtartamban. 
Szerződő Fél köteles a cégelőadás bejelentését 2024. február 15-ig a Jelentkezési Lapon megtenni, valamint az előadó nevét, az előadás címét és rövid kivonatát a Magyar Kórházszövetség részére megküldeni. Amennyiben ezeket az adatokat Szerződő Fél a meghatározott határidőig nem küldi meg a Magyar Kórházszövetség részére, úgy az előadás megtartásának lehetősége megtagadható, ellenben az igényelt szolgáltatás vonatkozásában a Szerződő Fél fizetési kötelezettsége továbbra is fennáll.
A cégelőadáson túl a Szerződő Fél igénye esetén Magyar Kórházszövetség díjfizetés ellenében lehetőséget biztosít hosszabb időtartamú (30-60 perc) szimpóziumok tartására. Ennek részleteit felek egymással előzetesen egyeztetik. A szimpózium helyét, idejét, témáját a Magyar Kórházszövetség a kongresszus szakmai programjában meghirdeti.

3.3.6. Logó, banner elhelyezése a kongresszusi honlapon
Az előre egyeztetett méret szerinti banner elhelyezésére biztosít lehetőséget a Magyar Kórházszövetség az mkszkongresszus.hu weblapján a kongresszusi jelentkezés megnyitásától 2024. április 30-ig. Szerződő Fél szabadon megválaszthatja ezen időtartamon belül a megjelenés időszakát.

3.3.7. Molinó, roll-up elhelyezése a konferencia helyszínén
A Magyar Kórházszövetség a rendezvény helyszínén a Szerződő Féllel közösen megállapodott helyen (konferencia termek, közlekedők, kiállítási területek, étterem) lehetőséget nyújt a Szerződő Fél által biztosított molinó/roll-up elhelyezésére. A molinó mérete nem haladhatja meg a 3m x 3m-t, felfüggesztéséről az MKSZ gondoskodik. Amennyiben Szerződő Fél a molinót/roll-upot nem bocsátja a Magyar Kórházszövetség rendelkezésére 2024. április 30-ig, úgy a molinó/roll-up kihelyezése nem biztosítható. Ugyanakkor Szerződő Fél fizetési kötelezettsége továbbra is fennáll.

3.3.8. Céges videó vetítése a konferencia termekben, és/vagy a rendezvény helyszínén kihelyezett kommunikációs eszközökön
A Magyar Kórházszövetség céges videó, termékbemutató vetítésére nyújt lehetőséget a cégek számára. A videók vetítésére a konferencia termekben a szakmai előadások között, valamint a Magyar Kórházszövetség által a rendezvény helyszínén, különböző pontokon kihelyezett kongresszusi kommunikációs eszközökön van lehetőség, max. 3 percben/alkalom. A videók leadási határideje: 2024. április 12., amely határidő elmulasztása esetén a videók vetítése nem biztosított, ugyanakkor Szerződő Fél fizetési kötelezettsége továbbra is fennáll.

3.3.9. Reklámanyag (banner, logó vagy fotó) elhelyezése a kongresszusi applikációban
A Magyar Kórházszövetség a kongresszusi programok, a kiállítás és az egyéb fontos információk kezelésére saját fejlesztésű applikációt alkalmaz (android és IOS letölthetőséggel). Az applikáción belül a Magyar Kórházszövetség a cégek részére különböző reklámfelületeket biztosít, ahová banner, logó vagy fotó helyezhető el. Az anyagok leadási határideje 2024. február 15., amelynek elmulasztása esetén a reklám/logó elhelyezése nem biztosított, de a Szerződő Fél fizetési kötelezettsége továbbra is fennáll. 

3.3.10. Az applikáción belül a Magyar Kórházszövetség lehetőséget biztosít push üzenetek továbbítására a rendezvényen résztvevők teljes vagy meghatározott körére vonatkozóan. A push üzenetek leadási határideje: 2024. május 3., akutan a helyszínen a regisztrációs stand nyitvatartási idején belül. A push üzenetek szövegét a szervezőknek jogában áll felülbírálni, és amennyiben az sérti akár a Rendezvény, akár annak egy-egy résztvevőjének jogos érdekét, úgy annak továbbítását megtagadhatja.

3.3.11. Beléptető kapukon reklám elhelyezése
A Magyar Kórházszövetség a rendezvény helyszínén kihelyezett beléptető kapukon reklám-matricák elhelyezését biztosítja. A beléptető kapuk számát és a reklámfelület méretét a Magyar Kórházszövetség 2024. április 1-ig ismerteti Szerződő Féllel. Szerződő Fél köteles az elkészített matricákat 2024. május 3-ig a Magyar Kórházszövetség rendelkezésére bocsátani. Magyar Kórházszövetség igény esetén vállalja a matricák legyártását Szerződő Fél számára, ennek díjáról előzetesen egyeztetnek. Ebben az esetben a nyomdakész anyag leadási határideje: 2024. április 12. A fizetési határidők elmulasztása nem jár a fizetési kötelezettség feloldásával.

3.3.12. Facebook poszt
A Magyar Kórházszövetség saját FB felületén a Rendezvénnyel összefüggő céges reklám poszt kihelyezését vállalja, amennyiben az nem sérti a Rendezvény, annak egyéni és céges résztvevőinek érdekeit. Leadása: 2024. januártól május végéig folyamatosan.

3.3.13. Társasági program támogatása, megbeszélés szerinti reklám lehetőséggel 
A Magyar Kórházszövetség a rendezvény két estéjén szervezett társasági programokhoz kötődő megjelenési lehetőséget biztosít. Ennek díjazásáról és a megjelenési lehetőségekről egyéni egyeztetést követően állapodnak meg.

3.3.14. A Magyar Kórházszövetség  - egy külsős szerződtetett alvállalkozóval közösen – vállalja céges egyedi kialakítású, szabadulószoba jellegű (Pop-up Boksz) standhely kialakítását. Erre a felkészülés legalább 2 hónapot vesz igénybe, ezért az igény leadásának határideje: 2024. február 28.

3.3.15. Fentiek mellett lehetőség van a Magyar Kórházszövetség pártoló tagjai közé lépni, mely különböző kedvezményeket jelent a kiállítási igények tekintetében is. Ennek feltételeiről és az ezzel járó előnyökről igény esetén a Magyar Kórházszövetség tájékoztatást nyújt.

4. Fizetési feltételek

4.1 A Szerződő Fél a Rendezvényen/Kiállításon történő részvételért Regisztrációs, bérleti és/vagy egyéb marketing díjat tartozik fizetni. A díjak mértéke a Magyar Kórházszövetség kongresszusi weboldalán (mkszkongresszus.hu) az Áraink menüpont alatt, a digitális Programtervezetben és a Jelentkezési Lapokon található.

4.2. Magyar Kórházszövetség a Szerződő Felet az őt terhelő konkrét díjakról a beérkezett Jelentkezési Lap visszaigazolásával egy időben küldendő Díjbekérő formájában tájékoztatja. Szerződő Fél a Díjbekérőn megjelölt fizetési feltételek szerint köteles eljárni.

4.3. Magyar Kórházszövetség a Rendezvényt megelőzően megrendelt igényekről 100%-os előlegbekérőt állít ki. A rendezvény helyszínén megrendelt eszközök, bútorok és szolgáltatások díját Szerződő Fél köteles a helyszínen készpénzben kiegyenlíteni.

4.4. Az előleg beérkezését követően a Magyar Kórházszövetség a számla befizetője számára a banki jóváírás napjával megegyező teljesítési időponttal előlegszámlát állít ki, majd a Rendezvény megtartását követő 15 napon belül végszámlát küld. 

4.5. A megrendelt tételekről kiállított DÍJBEKÉRŐ, ELŐLEGSZÁMLA, VÉGSZÁMLA alapvetően digitális formában kerül továbbításra a Szerződő Fél számára. Amennyiben Szerződő Fél a jelentkezési űrlapon jelzi ezen dokumentumok nyomtatásának és postázásnak igényét (eredeti nyomtatott dokumentumra igényt tart), úgy ezt a Magyar Kórházszövetség adminisztrációs költség felszámítása mellett tudja vállalni. Ennek díja a jelentkezési lapon feltüntetésre kerül.

4.6. Fizetési Késedelem 
A jelen Szerződésen alapuló bármely fizetési kötelezettség késedelme esetén a Magyar Kórházszövetség évi 20% késedelmi kamatot számol fel. A kiegyenlítés tényét a Szerződő Fél a Regisztrációs standnál köteles igazolni. 

4.7. ÁFA 
A Magyar Kórházszövetség által nyújtott valamennyi szolgáltatás komplex szolgáltatásnak minősül, ezért az általános forgalmi adóról szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott mértékű ÁFA terheli.

4.8. Regisztrációs díj
4.8.1. A Magyar Kórházszövetség kongresszusán való részvétel regisztrációs díjhoz kötött. A kiállító/támogató cégek részére területarányosan ingyenes regisztráció, illetve kedvezményes regisztrációs lehetőséget biztosított. 

a) Kiállító cégek részére: 2024-ben a kiállítók számára területarányosan az alábbiak szerinti ingyenes regisztráció adható, ezen felüli részvételi igény esetén a „Támogató cégképviselők kedvezményes regisztrációja” kategóriát kiválasztva lehet regisztrálni. 

A területarányos ingyenes regisztráció az alábbiak szerint értendő:

 • 4-10 m2-ig 1 db 3 napos, vagy 2 db 1 napos
 • 11-25 m2-ig 2 db 3 napos, vagy 5 db 1 napos
 • 26-40 m2-ig 3 db 3 napos, vagy 7 db 1 napos
 • 41-70 m2-ig 4 db 3 napos, vagy 10 db 1 napos
 • 70 m2felett 5 db 3 napos, vagy 12 db 1 napos

A résztvevői jelentkezési lapon Szerződő Fél köteles megjelölni az ingyenes regisztrációs kártyát igénybe vevő személy nevét.

b) Céges előadók részére:

 • Az előadó az előadása napján díjmentesen vehet részt a kiállításon és a szakmai programon
 • További részvételi lehetőség a cég részéről regisztrációs díj vásárlásával történhet!

c) Hirdetés, molinó és egyéb megjelenés esetén:

 • Kizárólag ezen megjelenési formák megrendelése esetén nem jár ingyenes regisztráció. A cég munkatársainak részvétele a „Támogató cégképviselők kedvezményes regisztrációja” díjfizetés ellenében lehetséges. 

4.8.2. A regisztrációs díj nem tartalmazza a szállás, étkezés, társasági programokon való részvétel költségét. A regisztrációs díj tulajdonosa jogosult a szakmai programokon és a kiállításon történő részvételre, kávészünetben a fogyasztásra. A kongresszuson bármilyen programon való részvétel regisztrációs kártya használatához kötött, melynek meglétét a biztonsági személyzet bármikor ellenőrizheti! A regisztrációs kártya minden esetben névre szóló, az más részére át nem ruházható!

5. A Biztosítás, biztonsági őrzés

5.1. Felelősségbiztosítás 
A Magyar Kórházszövetség a rendezvény időpontjára tevékenysége teljes vonatkozásában, külön kiemelten az általa szerződtetett cég standkivitelezési munkálataira felelősségbiztosítással rendelkezik. Az egyénileg épített standok esetében a Szerződő Fél a Hotel Residence Ózon területén tevékenysége időtartamára, kiállítói, valamint saját kivitelezésben és/vagy alvállalkozói által végzett építői (berendezői, bontói stb.) minőségében és felelősségéből eredő véletlen, váratlan (balesetszerű) károkozásaira érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkezzen. 

5.2. Biztonsági őrzés: a kiállítás építésének ideje, illetve a kongresszus időtartama alatt a szervezők által megbízott biztonsági személyzet gondoskodik a standokon hagyott értékek megóvásáról.

6. Zajvédelem 

6.1. Pilóta nélküli légi járművek, drónok használatának tilalma
A kiállítási területen szigorúan tilos pilóta nélküli légi járművek, drónok használata, behozatala, illetve berepültetése. Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti kötelezettség megszegése esetén a biztonsági személyzet jogosult a pilóta nélküli légi járművek, drónok kiállítási területről történő azonnali eltávolításáról gondoskodni. A Szerződő Felet terheli kizárólagosan és korlátlanul minden felelősség azért a vagyoni kárért, amely a jelen pont szerinti kötelezettsége megszegéséből ered – ide értve különösen a harmadik személynek és/vagy a Magyar Kórházszövetségnek okozott kárt is, továbbá az esetleges pilóta nélküli légi járművek, drónok használata miatt kiszabott bírság fizetését is, valamint a Magyar Kórházszövetség jelen pont szerinti kötelezettség megszegés miatt szükségessé vált intézkedése során az eszközben esetlegesen bekövetkező kárt is.

7. Lemondás/módosítás és jogkövetkezményei 

7.1. A részvétel lemondása 
A szerződés létrejöttét követően a Szerződő Fél a kiállítási részvételt csak írásban, a Magyar Kórházszövetség részére igazolható módon megküldve módosíthatja, vagy mondhatja le érvényesen (a továbbiakban: a „Lemondás”). A Lemondás attól az időponttól hatályos, amikor a lemondó nyilatkozat a Magyar Kórházszövetséghez megérkezik. Lemondásnak minősül az is, ha a Szerződő Fél, vagy az általa szervezett kiállító a kiállításon a kiállítás megnyitása előtt 24 órával kiállítási területét nem foglalja el és későbbi érkezését írásban a Magyar Kórházszövetség által visszaigazoltan nem jelzi (a továbbiakban: a „Távolmaradás”). Lemondás esetén a Szerződő Fél részére kijelölt kiállítási területet a Magyar Kórházszövetség jogosult másnak bérbe adni, ezért a Magyar Kórházszövetséget semmiféle jogcímen nem terheli kártérítési kötelezettség. 

7.2. A Szerződő Fél céges regisztrációja a banki jóváírás után érvényes, határidőn túli kiegyenlítés esetén a szervezőknek jogában áll a Szerződő Fél által igényelt megjelenési lehetőséget megtagadni/szolgáltatásokat törölni, illetve más jelentkezőnek kiadni.

7.3. Kötbérmentes lemondási határidő: 2024. április 2. Amennyiben Szerződő Fél a részvételét írásban 2024. április 3. és április 15.  között lemondja, a befizetett díjak 60%-a, 2024. április 16. után feladott lemondás esetén a befizetett díjak 100%-a Meghiúsulási Kötbérként fizetendő.

Amennyiben a megrendelt szolgáltatás teljesítése a Magyar Kórházszövetség kizárólagos hibájából hiúsul meg, úgy a befizetett összeg 2024. május 30-ig 100%-ban visszafizetésre kerül. 

7.4. Amennyiben a megrendelés a lemondási határidőn túl érkezik, és azt követően a Szerződő Fél a megrendelt szolgáltatást mégsem igényli (lemondás), úgy a Szerződő Fél részéről a megrendelt szolgáltatás értékének 100%-a fizetendő.

7.5. Módosítás
Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy a leadott igényekben a Magyar Kórházszövetség maximum 2 módosítást tud díjmentesen elfogadni, ezen felüli módosításokért (legyen az igény, vagy névváltoztatás) Magyar Kórházszövetség 2500 Ft + 27% ÁFA/fő/alkalom adminisztrációs költséget számít fel! 

8. Reklamáció 

A Szerződő Félnek a kiállítás szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével, stb. kapcsolatos reklamációit - a bizonyíthatóság érdekében - a kiállítás üzemelésének bezárásáig, a számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a számla fizetési határidejének lejártáig írásban be kell jelentenie a Magyar Kórházszövetségnél. A megadott határidők után érkező reklamációkat a Magyar Kórházszövetség nem tudja figyelembe venni. A számlafizető megnevezésében, címében történő módosítást érintő, fizetési határidőt követően érkező reklamáció esetén a Magyar Kórházszövetség késedelmi kamatot számíthat fel, mivel a fizetési határidőn belül nem történt reklamáció, így a számla befogadottnak tekinthető.

9. Hamisítás 

A Kiállító a Jelentkezési Lap aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy az általa a kiállításon bemutatott termékre vonatkozó szellemi tulajdonjognak jogosultja, vagy megszerzett minden engedélyt és felhatalmazást annak jogosultjától a termék bemutatására. A Kiállító vállalja, hogy harmadik személyek szellemi tulajdonjogait tiszteletben tartja. Tilos a kiállításon olyan termék bemutatása, amely más szellemi tulajdonjogát sérti, hamis. Amennyiben a Kiállítónak a tudomására jut/hozzák, hogy szellemi tulajdonjogot sért, akkor a Kiállító vállalja/mindent megtesz, hogy a jogsértést mielőbb megszüntesse és a jogsértő termékeket eltávolítsa. A Kiállító köteles gondoskodni arról, hogy az általa kiállított termékre megszerzett oltalmat megfelelően igazolja a kiállítás során. A Magyar Kórházszövetség kizárja a felelősségét a kiállításon megjelentetett hamisított termékekért, ugyanakkor a jogérvényesítéshez szükséges teendőkről kész felvilágosítást adni.

10. Vis Maior 

10.1. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítése bármely fél részéről olyan, számára előre nem látható és el nem hárítható okból, amelynek kialakulásáért az adott fél nem felel (vis maior), lehetetlenné válik, úgy a szerződést bármely fél a vis maior fennállása alatt, a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli, a megszüntetési okot is magában foglaló nyilatkozattal felmondhatja. Vis maior ok bekövetkeztéről az arról tudomást szerző fél köteles a másik felet késedelem nélkül tájékoztatni. A szerződés vis maior miatti megszűnése esetén a szolgáltatással nem fedezett kifizetések visszajárnak, míg a ki nem egyenlített szolgáltatások díját ki kell fizetni. A feleknek egyéb fizetési kötelezettségük vis maior esetében egymás felé nincs. Felek a szolgáltatások ellenértékével a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni és a kiegyenlítést az e pontban írtak szerint elvégezni.

10.2. A pandémiával összefüggésben a felek megállapodnak, hogy a járvány fennállását akkor tekintik a szerződéstől történő elállást megalapozó vis maiornak, ha 

a) a Rendezvény időpontját megelőzően hatályos jogszabály vagy hatósági rendelkezés akár országosan, akár az MKSZ-t vagy annak tagintézményeit, és/vagy az intézmények dolgozóit illetően tiltja a Rendezvény tervezett létszámára tekintettel annak megtartását, vagy annak megtarthatóságát a tervezett létszámnál alacsonyabb létszámhoz köti.

b) a Rendezvény időpontját megelőzően hatályos jogszabály vagy hatósági rendelkezés akár országosan, akár az MKSZ-t vagy annak tagintézményeit, és/vagy az intézmények dolgozóit illetően tiltja a Rendezvény tervezett létszámára tekintettel az azon történő részvételt, vagy annak lehetőségét a tervezett létszámnál alacsonyabb létszámhoz köti. 
Felek megállapodnak abban, hogy fenti esetekben az alábbiak szerint járnak el:

 • elsősorban arra törekednek, hogy kölcsönösen találjanak egy halasztott, új időpontot a rendezvény lebonyolítására,
 • amennyiben a rendezvény halasztott időpontban történő megrendezése is akadályoztatott, úgy felek a vis maior esetére érvényes szabályozás szerint számolnak el egymással, egymás addigi költségeinek teljes megtérítése mellett.

11. Irányadó Jog -Jogviták Rendezése 

A jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekre a magyar jog szabályai irányadók. A Felek esetleges vitáikat igyekeznek békés úton rendezni. Ha ez a törekvés mégsem vezet eredményre, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok járnak el. 

A Magyar Kórházszövetség jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról a Magyar Kórházszövetség a Szerződő Felet 15 nappal korábban írásban értesíti. Amennyiben a Szerződő Fél az értesítésben megadott határidőn belül nem nyilatkozik, úgy a Szerződő Fél részéről a módosítás elfogadottnak tekinthető.